Medarbetare med hög kompetens

Bröderna Brandt har idag ca:400 anställda medarbetare fördelade på sjutton olika orter.

För förfrågningar

Kontakta vår personalansvarige Bert-Åke Qvillberg, e-post: Bert-Ake.Q@brandtbil.se, för ytterligare information